BlackRock CEO Larry Fink visie's over Bitcoin

02-12-2020

De directeur van BlackRock, Larry Fink, heeft zich uitgelaten over Bitcoin. BlackRock is globaal gezien de belangrijkste vermogensbeheerder met zo'n $7 biljoen onder beheer. Hetgeen wat Larry Fink te zeggen heeft over activa is van zeer belang voor institutionele beleggers.

Wat had Larry Fink te melden over Bitcoin?

In een recent gesprek met Mark Carney, de voormalige gouverneur van de Bank of Engeland, gaf Mark aan dat Bitcoin mogelijkerwijze een wereldwijde asset zal worden. Bitcoin zal vooral een belangrijkere rol kunnen gaan spelen als een alternatief voor de Amerikaanse Dollar in het buitenland.

Het gesprek vond plaats tijdens een vergadering van de Council on Foreign Relations. Larry Fink gaf verder aan dat de koers volatiliteit van Bitcoin niet vreemd is in het licht van het feit dat het gaat om een relatief kleine onvolwassen kapitaalmarkt. De Bitcoin markt is zo'n 350 miljard waard, terwijl die van goud zo'n 9 biljoen waard is. Bitcoin is nog steeds een kleine markt.

Hieronder kun je de reactie zien van Mark Carney wanneer Larry Fink Bitcoin ter sprake brengt:

Gerelateerde artikels: