Bitcoin en het huidige Petrodollar systeem

27-05-2021

We willen onze lezers voor dit weekend even attenderen op een uitermate informatief gesprek over het huidige petrodollar systeem en natuurlijk bitcoin.

De Amerikaanse petrodollar als de wereldreservemunt is sinds het loslaten van goud als het veilige anker binnen het Bretton Woods systeem gebaseerd overgestapt naar olie. Henry Kissinger is een van de architecten samen met het autocratische Saud regime in Saudi Arabië om de oliehandel te baseren in dollars en de handel in Amerikaans staatsobligaties. De geldprinter van de Federal Reserve kan hierdoor ongestoord uit het niets blijven printen en schulden op bouwen voor het in stand houden van haar machtspositie in de wereld.

Vanuit deze invalshoek moeten ook de oorlogen in onder meer Irak en Libië, en de inmenging in de Oekraïne en Syrië burgeroorlogen. De hegemonie van de Verenigde Staten is gebaseerd op oorlogsvoering en interventies, zowel letter als financieel, om deze in stand te houden. Echter, steeds meer landen zijn het zat en willen af van de Amerikaanse Dollar als de wereldreservemunt. Steeds meer landen waaronder vooral Rusland zijn aan het dedollariseren. Dit wil zeggen ze verkopen Amerikaanse staatsobligaties en gebruiken steeds minder de dollar binnen het internationale betalingsverkeer. Concreet voorbeeld: Rossneft maakt niet meer gebruik van de dollar als betaalmiddel.

Wat zou er gebeuren als Rusland Bitcoin voor olie zou accepteren? Of dat het olie voor goederen programma tussen Iran en Rusland wordt vervangen door een olie voor bitcoin programma? Bitcoin die de Centrale Bank van Iran precies heeft gekocht van de lokale bitcoin miners in Iran. De Iraanse miners verkopen bitcoin aan de Iraanse centrale bank en de Gazprom bank in Zwitserland beschikt over bitcoin rekeningen......

Wil je eerder bitcoin kopen dan soevereine staten?