De impact van globale liquiditeit (M2) op de bitcoin koers en de bull market van 2024

05-06-2024

In dit artikel bespreken we de correlatie tussen de bitcoin koers, de globale liquiditeit en wat dit betekent voor de toekomst en de bitcoin bull market van 2024-2025.

De correlatie tussen de Bitcoin-koers en wereldwijde liquiditeit (global liquidity) is een onderwerp van aanzienlijke interesse en onderzoek, vooral gezien de recente economische gebeurtenissen en de volatiele aard van de bitcoin markt. Wereldwijde liquiditeit, vaak gemeten door de M2-geldhoeveelheid, vertegenwoordigt het totale bedrag aan geld dat beschikbaar is in een economie, inclusief contant geld, geld op de girale rekeningen en gemakkelijk converteerbare korte termijn spaargelden. Een toename van de wereldwijde liquiditeit betekent meestal dat er meer geld beschikbaar is voor investeringen, wat de prijzen van activa, waaronder Bitcoin, positief kan beïnvloeden.

Begrijpen van de Correlatie tussen de bitcoin koers en liquiditeit

Laten we een aantal belangrijke factoren bespreken die de correlatie tussen de bitcoin koers en wereldwijde liquiditeit aantonen:

Quantitative Easing (QE) en Bitcoin

De perioden van quantitative easing (QE) die door centrale banken zijn geïmplementeerd, hebben een opmerkelijke impact op de Bitcoin-prijzen laten zien. Bijvoorbeeld, tijdens de COVID-19 pandemie, injecteerden centrale banken wereldwijd substantiële liquiditeit in de economie om de economische neergang te bestrijden en vooral grootbedrijven te redden van een bankroet. Deze injectie van liquiditeit creëerde een gunstige omgeving voor risicovolle activa, waaronder Bitcoin, dat in deze periode een aanzienlijke prijsrally zag. De verhoogde geldhoeveelheid betekende dat er meer middelen beschikbaar waren voor investeringen, waardoor de vraag naar Bitcoin en andere cryptocurrencies toenam​ (LookIntoBitcoin)​​ (S&P Global)​.

Wereldwijde Macro Economische Gebeurtenissen

Wereldwijde economische gebeurtenissen zoals financiële crises, regelgevende veranderingen en macro-economische verschuivingen beïnvloeden ook de Bitcoin-prijzen. Bijvoorbeeld, tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 en daaropvolgende perioden van economische onzekerheid, zag Bitcoin vaak een toegenomen interesse aangezien investeerders een afdekking zochten tegen traditionele financiële systemen.

De Europese schuldencrisis, de Cypriotische bankencrisis en de Griekse financiële crisis zijn voorbeelden waarbij de aantrekkingskracht van Bitcoin als alternatieve waarde-opslag toenam​ (Yale University)​. Het huidige geopolitieke klimaat met o.a. een dreigende derde wereldoorlog en verslechterende macro-economische cijfers in vooral het Westen zijn belangrijke factoren van onrust. De Duitse economie verkeert in een diepe crisis en wordt in feite deindustrialized. Grootbedrijven verlaten gedeeltelijk of volledig het land vanwege o.a. verhoogde inputkosten door sanctiewetgeving ten aanzien van Rusland; afhankelijke kleinere bedrijven krijgen minder of geen orders meer en dreigen bankroet te gaan.

Rentevoeten van de centrale banken en Liquiditeit

De relatie tussen rentevoeten en Bitcoin is complex. Typisch gezien verhogen lagere rentevoeten de liquiditeit in de economie, waardoor er meer middelen beschikbaar zijn voor investeringen in activa zoals Bitcoin. Omgekeerd kunnen hogere rentevoeten de liquiditeit verminderen en investeringen in risicovolle activa beperken. Bijvoorbeeld, tijdens perioden van hoge inflatie of agressieve renteverhogingen door centrale banken, hebben de Bitcoin-prijzen vaak neerwaartse druk ervaren doordat de liquiditeit afnam​ (CoinDesk)​​ (S&P Global)​.

Historische Gegevens en Trends

Historische gegevens tonen verschillende belangrijke trends:

  • Bitcoin Rally van 2017: Deze periode zag een significante toename in Bitcoin-prijzen, wat samenviel met de algehele groei in wereldwijde liquiditeit. De rally werd gedeeltelijk gedreven door de zoektocht naar hogere opbrengsten in een lage-rente-omgeving.
  • Pandemierespons van 2020: De ongekende monetaire stimulans als reactie op de COVID-19 pandemie leidde tot een dramatische toename in wereldwijde liquiditeit, wat de Bitcoin-prijzen naar nieuwe hoogten dreef. De daaropvolgende vermindering van de liquiditeit in 2022, toen centrale banken begonnen met het aanscherpen van het beleid, zag een overeenkomstige daling van de Bitcoin-prijzen​ (CoinDesk)​​ (The Currency analytics)​.

Toekomstperspectief over de bitcoin koers en global liquidity

Naarmate de wereldwijde financiële omstandigheden blijven evolueren, blijft de relatie tussen Bitcoin-koers en wereldwijde liquiditeit een cruciaal gebied voor investeerders. Factoren zoals regelgevende ontwikkelingen, technologische vooruitgang en macro-economisch beleid zullen deze dynamiek blijven vormgeven. Wat we in 2024 zien is dat steeds meer banken met enorme verliezen op de balans hebben staan van o.a. staatsobligaties en commercieel vastgoed leningen (CLO´s). In de Verenigde Staten alleen gaat het al om zo´n 517 miljard dollar waarbij 63 banken op de rand van bankroet staan.

In principe zijn de banken bankroet en zal de Federal Reserve bepaalde systeembanken moeten bijstaan met liquiditeit om een nieuwe globale bankencrisis te vermijden. Het verlagen van de rente zou een andere goede optie zijn om banken meer lucht te geven. Echter, de Federal Reserve zal hier voorzichtig moeten zijn omdat dit juist de inflatiecijfers weer kan verslechteren.

Nu kan men al zien dat de globale liquiditeit weer omhoog is gekropen naar een nieuw record. Dit zonder een belangrijke officiële beleidswijziging van de Federal Reserve. Hieronder is een grafiek van Philip Swift over de correlatie tussen de M2 global liquidity en de bitcoin koers. Het ligt voor de hand dat de wereldwijde liquiditeit verder zal toenemen de komende twee jaren die waarschijnlijk een veilige haven gaat zoeken.

Afbeelding

Heb jij al bitcoin gekocht? Waar kan ik het beste bitcoin kopen?

Bronnen: