Zürich rockt met blockchain-richtlijn voor kantonale instanties

08-03-2021

Het Kanton Zürich publiceerde onlangs een blockchain-gids voor autoriteiten en openbare autoriteiten om hen te helpen beslissingen te nemen over het mogelijke gebruik van blockchain-diensten. De hier online beschikbare richtlijn moet "geïnteresseerde autoriteiten in staat stellen om gestructureerd en efficiënt te beoordelen bij welke business cases de inzet van blockchain-technologie haalbaar en wenselijk is".

Het 34 pagina's tellende document is opgesteld in het kader van een samenwerking tussen de staatskanselarij, het Blockchain Center van de Universiteit van Zürich en de softwareleverancier Ergon Informatik. Het is echt een progressief document dat probeert "de belangrijkste beslissingen op weg naar het gebruik van blockchain-technologie in het kanton te beschrijven en het onderzoek te vergemakkelijken".

Als conclusie lezen we:

Blockchain is een veelbelovende technologie die nog in ontwikkeling is, maar een groot potentieel biedt voor het openbaar bestuur. Enerzijds kan blockchaintechnologie het identiteits- en gegevensbeheer, registerinschrijvingen, contractbeheer, afstemming, betalingsprocessen, handtekeningen en andere toepassingen optimaliseren en transparanter maken. Aan de andere kant kan het openbaar bestuur een belangrijke rol spelen in blockchain-projecten in samenwerking met derden en zo een aanzienlijke meerwaarde creëren in organisatie-overstijgende ecosystemen.

Op basis van bevindingen uit de literatuur, gesprekken met technische experts en de analyse van vijf kantonale businesscases kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  1. De geschiktheid van blockchaintechnologie dient niet alleen op operationeel niveau te worden beoordeeld, maar ook op organisatieniveau en wordt bepaald door de doelen die een organisatie nastreeft.
  2. Blockchaintechnologie kan de grootste toegevoegde waarde bieden voor de volgende drie soorten businesscases: aanvraagproces; contracten, verordeningen en wetten; burgerlijke stand. Ook bij declaraties kan blockchaintechnologie meerwaarde hebben, maar de behoefte aan databeveiliging, verspreiding en samenwerking is relatief lager.
  3. Er is geen enkele blockchain-technologie, er zijn verschillende mogelijke soorten blockchain-technologieën (wie public/private, permissionless/permissioned). De voorkeur kan per geval verschillen. Public permissionless is bijvoorbeeld geschikter voor registratieprocedures, terwijl private/permissioned wordt aanbevolen voor het type business case "contracten, uitspraken en wetten".
  4. Als een business case geschikt is voor het gebruik van blockchain technologie, is het van belang om de mate van volwassenheid of de mate van bereidheid van de organisatie te bepalen. Pas als de organisatie echt goed ontwikkelde blockchainkennis heeft kan een implementatie succesvol zijn. Als een organisatie zich nog in de kennisopbouwfase bevindt, is het te vroeg voor succesvolle pilot projecten.
Photo: ETH-Bibliothek