Passief inkomen verdienen met o.a. crypto blijft populair

12-01-2023

Wil je passief inkomen verdienen met o.a. crypto? Onderzoek wijst uit dat het zoeken naar het verdienen van een passief inkomen populair blijft. Deze informatie is afkomstig van FreshMiners

Een groot deel van de Nederlanders is op zoek naar passief inkomen. Maar liefst 58% van de respondenten geeft aan in 2023 open te staan om extra inkomen te genereren. Dit blijkt uit onderzoek van FreshMiners onder 473 personen, mannen en vrouwen in de leeftijd 18 - 65 jaar die enige affiniteit hebben met financiële producten waaronder crypto mining. Met de uitkomsten van het onderzoek wil FreshMiners meer inzicht krijgen in het gedrag van de consument.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er flinke verschillen zijn tussen verschillende leeftijdsgroepen. Jongvolwassenen tussen de 25 - 35 jaar geven de voorkeur aan projecten gelinkt aan blockchain en cryptocurrencies, terwijl de groep 55 – 65 jaar de voorkeur geeft aan de meer traditionele financiële producten, zoals beleggen in aandelen en de verhuur van een woning.

Transparantie en zekerheid

Kijkend naar factoren welke bepalend zijn, geeft 89% aan dat transparantie en zekerheid doorslaggevend zijn. Dit komt mede door recente ontwikkelingen zoals het faillisiment van FTX  (cryptocurrency exchange). Opvallend is dat de groep die meer kan investeren (>50.000 Euro besteedbaar in 2023), minder kritisch is. Een mogelijke reden is dat deze groep meer kennis heeft van de markt. Wil iedereen passief inkomen verdienen met crypto?

Aandeel mannen iets groter

Het zijn vooral mannen die zoeken naar passief inkomen met crypto, namelijk 68%. Wanneer je inzoomt op passief inkomen uit cryptocurrency, dan is de groep zelfs nog groter (78%). Dit resultaat is in lijn met een eerder onderzoek door GOBankingRates in 2021, waarvan een publicatie op 6 juni 2022 te vinden is op Yahoo Finance.

Goed gevulde portomonnee

Van de groep die zegt in te willen zetten op passief inkomen, daarvan geeft de grootste groep aan, 43%, tussen de 10.000 en 50.000 Euro te kunnen investeren om passief inkomen te realiseren. 27% heeft meer dan 50.000 te besteden, 11% meer dan 100.000 te besteden en 3% meer dan 100.000 Euro.

Risicospreiding erg belangrijk

77% van de respondenten geeft aan risico te willen spreiden over verschillende financiële producten. Slechts 19% geeft aan enkel in cryptocurrency te willen investeren, vanwege het volatiele karakter. Degene die in cryptocurrency investeren, willen dat doen in de bekende cryptovaluta zoals bitcoin en Ethereum. Naast cryptocurrency wordt cryptocurrency mining genoemd als bron voor passief inkomen. Ook in dit geval gaat de voorkeur uit naar bekende cryptocurrency.

Hoe / waar oriënteren we ons?

De manier waarop we tot een investering komen om passief inkomen te generen, doen we vooral online. Meer dan de helft van de respondenten laat zich met name leiden door online reviews, berichten op social media en advies van vrienden en kennissen. Voor social media geldt dat Twitter en Telegram het meest geraadpleegd worden. De leeftijdsgroep 55 – 65 jaar geeft aan dat informatievoorziening van traditionele financiële instellingen als banken bepalend is.

Voor het verdienen van een passief inkomen met crypto voorzien de crypto exchanges in deze groeiende behoefte. Bijna alle cryptoplatforms hebben wel een staking of verdienprogramma. Voor meer informatie over dit onderwerp:

Wat is crypto staking?

Nadelen m.b.t. Bitvavo staking dienst

FreshMiners lanceert hostingpakketten

Wanneer zal ik bitcoin kopen en verkopen?